telefoní kontakt
Mail
Image Image

Kompletná údržba nádrží

Pre docielenie kvalitnej a čistej vody je potrebné dbať o vašu akumulačná nádrž s určitou starostlivosťou.

Najzákladnejšie je vyčistenie, odkalenie a dezinfekcia nádrže, ktoré by malo prebehnúť aspoň raz ročne.

Vždy pri čistení si všímame stavu náteru a podľa toho vám odporučíme jeho obnovenie. Pred samotným náterom je nádrž dôkladne očistená, zbavená akejkoľvek hrdze a odkalená. Po dôkladnom vyschnutí sa ešte len nanáša samotný náter. Pracujeme s náterovými hmotami s atestom pre styk s pitnou vodou.

V prípade havarijného stavu rebríka v akumulačnej nádrži vám ho vymeníme za nerezový.


Nadrz
Nadrz
Nadrz
Nadrz

1 2