telefoní kontakt
Mail
Image Image

Zvislosť - ochrana lán

Všetky vežové vodojemy sú oceľové stavby a mali by sa vykonávať pravidelné revízie zvislosti podľa noriem.

Váš vodojem zameriame a vystavíme merací protokol. Ak by nevyhovoval, tak ho uvedieme do zvislosti.

Pri type Hydroglobus je tiež nutné sa starať o príslušné napnutie a ochranu lán a kotevných prvkov. Preto vykonávame dopnutie, očistenie a konzerváciu lán vrátane kotevných prvkov.


lana
lana

1